Wat benoemd en verbeeld mag worden 
krijgt bestaansrecht

Verloop begeleidingstraject

Werkvorm - Foto: Jeanne van MierloEen begeleidingstraject bestaat uit drie belangrijke onderdelen: kennismaking, intake en begeleidingsprogramma; begeleidingsgesprekken; evaluatie en afscheid nemen. Naast een aantal gesprekken volgens een op jou afgestemd begeleidingsprogramma is het ook mogelijk om een of meerdere ‘losse’ gesprekken te voeren.

Kennismaking, intake en programma

Tijdens het (vrijblijvende) kennismakingsgesprek hoor ik graag van je waarom we elkaar spreken. Ik leg uit wat je mag verwachten en hoe ik werk. We kijken of we met elkaar kunnen werken. Het daaropvolgende intakegesprek gebruiken we om jouw vraag of ontwikkelwens helder te krijgen. Dit is het doel dat tijdens de komende gesprekken centraal zal staan. Na deze twee gesprekken schrijf ik desgewenst een begeleidingsprogramma, met daarin de gemaakte afspraken en het voorstel voor begeleiding. Veranderingen in jouw leven kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het programma. Dat komt geregeld voor en gebeurt altijd in overleg.

Begeleidingsgesprekken

Tijdens de gesprekken gaan we inhoudelijk aan de slag met jouw vraag/ontwikkelwens. We werken aan het herkennen en wegnemen van de blokkades en weerstanden die je ervaart (en daarmee dus je huidige gedrag, gedachten, gevoelens en fysieke gewaarwordingen). Gevolgd door oefenen met nieuw gedrag, nieuwe gedachten en - zo zal je merken- ook nieuwe gevoelens. Een aanpak die zowel ondersteunend als resultaatgericht is. Er is niet één aanpak; ik kies een aanpak die past bij jou als mens en bij jouw thema. Ik gebruik diverse werkmethoden, waarbij ik meestal gebruik maak van lichaamsgerichte, systemische en creatieve methoden.
 
Na elk gesprek vraag ik jou om je reflectie (je gedachten en gevoelens tijdens het gesprek en in de periode tussen de gesprekken) te verwoorden of verbeelden. Daarnaast kun je gevraagd worden opdrachten uit te voeren. Dit zijn gerichte oefeningen voor jouw praktijksituatie (bijvoorbeeld om te oefenen met nieuw gedrag), testen, leeswerk of andere opdrachten. Afhankelijk van het aantal gesprekken vindt een tussenevaluatie plaats. Tussen de gesprekken door ben ik telefonisch en/of per e-mail bereikbaar, als jij dat wilt.

Samen gaan we op ontdekkingsreis, een reis waarin jij opnieuw koers kunt zetten:
  • Jouw vraag/ontwikkelwens en doelen zijn bepalend voor het begeleidingsproces. Jouw belangen staan voorop.
  • Jij blijft verantwoordelijk voor het realiseren van jouw doelen.
  • Jij bent je eigen expert. Ik help je jezelf helpen, door bewust te worden van jouw kwaliteiten/hulpbronnen en door je te leren deze te gebruiken.
  • Centraal staat: het uitbouwen van wat er al is, wat jij al kunt. Juist dát is het waard te versterken. Jij als persoon hoeft echt niet te veranderen, jij bent al oké.
  • Er is altijd plaats voor wat er in jouw leven aan de orde is in het hier en nu. Alles mag aan bod komen. Wat er is, is er. En is welkom.
  • Mijn constateringen breng ik in, het besluit hiermee (n)iets te doen is aan jou.
  • Onze relatie is gebaseerd op vertrouwen, vertrouwelijkheid, oprechtheid en integriteit.
  • Jij bepaalt of en in hoeverre jij anderen informeert over onze gesprekken. Zie de ethische gedragscode die ik onderschrijf.
  • Het gesprek vindt plaats met wederzijdse aandacht, inspanning en rust.
  • Resultaat is het doel; hier en nu is het middel. Ik werk met wat er ‘nu’ gebeurt, tijdens de gesprekken die wij voeren.
Mijn begeleiding kent grenzen. Bij psychische stoornissen is het niet aan mij om jou op dit vlak te begeleiden. Jij hebt immers recht op de best passende hulpverlening. Het gaat er hierbij niet om dat ik die kan bieden, maar dat jij die krijgt. Zodra ik dergelijke problematiek vermoed, verwijs ik door voor diagnose. 

Evaluatie en afscheid

Ons laatste gesprek staat in het teken van evalueren en afscheid nemen. Belangrijke vragen zijn: heb je bereikt wat je wilde bereiken, wat heb je nog te doen, wat ga je de komende tijd doen om jouw resultaat vast te houden? Wat heb je nog nodig, van jezelf of van anderen?
 
Bij veel begeleiders houdt hun bijdrage hier op. Niet bij BrightBlue Coaching & Training. In de twee maanden na ons laatste gesprek houden we desgewenst contact per telefoon of e-mail. Als extra service van mij. Op initiatief van jou. Ik ben er graag voor je om te klankborden en praktijkervaringen te bespreken.

Omgaan met verlies

Liefde en rouw horen bij elkaar: tips die je zelf kunt toepassen

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

Eerste gesprek met korting

Wil je een oriënterend gesprek? Vrijblijvend én verhelderend. Maak snel een afspraak. Ik help je verder.
 

Nieuwsbrief KoersVast