In veilige handen

Privacyverklaring BrightBlue Coaching & Training

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Jeanne van Mierlo. Ik ben de eigenaresse van BrightBlue Coaching & Training, postadres in Budel-Schoot en praktijkadres in Valkenswaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17253258. 

Verwerken persoonsgegevens en dossiers bij individuele begeleiding
Als je ja zegt tegen onze samenwerking (of het nu gaat om coaching, therapie, workshops, trainingen, of welke dienst dan ook van BrightBlue Coaching & Training), dan vraag ik om je gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Van individuele cliënten leg ik een dossier aan. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde begeleiding. Daarnaast eventueel gegevens die voor de begeleidiing nodig zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, en dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere therapeut. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Als dit van toepassing zou zijn, wordt gebruik gemaakt van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Verder kunnen gegevens gebruikt worden bij waarneming tijdens mijn afwezigheid of voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Enkele gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie.
Als ik om andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik eerst expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de WGBO eist, 20 jaar bewaard. 

Declaraties bij de zorgverzekering
Als je declareert bij de zorgverzekering, dan gebruik ik de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats; geboortedatum; polis-, klant- of relatienummer verzekering; datum behandeling; korte omschrijving behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’; kosten van het consult. Dat is nodig zodat jij de vergoeding kunt ontvangen, omdat de verzekering dan ook weet dat jij jij bent.
 

Jouw rechten
In de AVG zijn je rechten goed beschermd. Je hebt recht op:
  • Inzage. Desgewenst krijg je inzage in de gegevens die ik van je bewaar. 
  • Rectificatie. Zijn deze gegevens onjuist? Dan heb je het recht op aanpassing.
  • Gegevens verwijderen. Als je meent dat ik onterecht gegevens van je bewaar, dan heb je in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin ben ik wel beperkt. Zo moet ik voldoen aan de WGBO, die vraagt om gegevens tenminste 20 jaar te bewaren.
  • Beperking van verwerking. Ik mag je gegevens niet gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of je eerder bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking. Dit geldt ook als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard.
  • Dataportabiliteit. Dit houdt in dat ik je gegevens aan jou overdraag als je bijvoorbeeld naar een andere therapeut wilt overstappen. 
Beveiliging
Alles wat we via WhatsApp, Twitter privéberichten of Facebook Messenger uitwisselen, wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja tegen zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd. Via mijn website www.brightblue-coaching.nl kun je via het contactformulier een vraag stellen of iets anders met mij delen. In samenwerking met RKD Media zijn deze gegevens beschermd. Mijn website is goed beveiligd via het SSL-certificaat (groen slotje). Wel maakt de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst gebruik ik om apportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 
 
Niet digitale gegevens
Soms schrijf ik iets over jou op of bewaar ik iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast.  
Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 
 
Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven, zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het zeven jaar bewaren van facturen. En de al eerder genoemde bewaartermijn voor dossiers. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.
 
Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je altijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. Daarnaast er nog altijd de professionele klachtenregeling

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een (traumatisch) verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

Eerste gesprek met korting

Wil je een oriënterend gesprek? Vrijblijvend én verhelderend. Maak snel een afspraak. Ik help je verder.