Zet de vraagtekens niet achter je vragen
maar achter je zekerheden

Klachten

BrightBlue Coaching & Training is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). BrightBlue Coaching & Training Logo ABvCrespecteert en onderschrijft de klachtenprocedure van ABvC. 
Het doel van deze procedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van aangesloten begeleiders. Met als uiteindelijk doel een bevredigende oplossing te vinden voor alle partijen. De klachtenprocedure wil allereerst de verhoudingen tussen klager en begeleider herstellen. Deze klachten kunnen gaan over:

  • Het handelen of nalaten van de begeleider bij de uitvoering van een opdracht, in het bijzonder gerelateerd aan de ethische gedragscode van de beroepsvereniging;
  • Financiële geschillen die voortkomen uit het tussen klager en begeleider gesloten contract.
Via de ABvC is BrightBlue Coaching & Training aangesloten bij SCAG, de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.Als therapeut ben ik volgens de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, verplicht aangesloten bij een geschillencommissie. Voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg gebeurt de registratie hiervoor door de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). 

Je hebt een klacht. Wat nu?
BrightBlue doet er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst samen te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben.
Wil of kun je de klacht niet persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging ABvC . Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.
Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende uitkomst, dan kunt je je klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. Deze geschillencommissie neemt je klacht pas in behandeling, nadat je eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.  

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een (traumatisch) verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

Eerste gesprek met korting

Wil je een oriënterend gesprek? Vrijblijvend én verhelderend. Maak snel een afspraak. Ik help je verder.