De mooiste reis is 
leren kijken met andere ogen

Professionaliteit

Sinds 2014 ben ik gediplomeerd rouwbegeleider/verliescounselor, opgeleid bij Land van Rouw. Hier heb ik de tweejarige post-HBO opleiding Omgaan met Verlies gevolgd, over het begeleiden van rouw bij verlieservaringen en hechtings- en verliestrauma's. Een verliestrauma is een verlies van iets dat uiterst waardevol en niet vervangbaar is, bijvoorbeeld wanneer een dierbaar persoon overlijdt, verlies door (echt)scheiding of verlies van lichamelijke of psychische gezondheid. Een verlies dat je overspoelt. Ook verlies van werk kan traumatisch zijn. Het systemisch denken en werken is een belangrijke basis van de opleiding, net als lichaamsgericht werken en mindfulness. 
In 2014-2015 heb ik de therapeutische vervolgopleiding Werken met Gestolde Rouw gevolgd, over rouw na verlies van kort of lang geleden die nog geen uitweg heeft gevonden. Als rouw niet wordt genomen, ontstaat gestolde rouw waardoor hechting stagneert en liefde niet meer voluit kan stromen. Het leven is een opeenstapeling van (verlies)ervaringen waarbij elke ervaring vraagt om (h)erkenning en liefdevolle aandacht.

In 2016 heb ik bij Praktijk Parabel de opleiding Omgaan met Trauma gevolgd: 'In wezen ben je heel gebleven'.Traumareacties leiden vaak weg van de verwonding en kunnen door de omgeving verkeerd worden geïnterpreteerd. Mensen voelen zich vaak onbegrepen over hoe diep trauma ingrijpt in de lichaamsbeleving. Kinderen vertonen vaak onbegrepen gedrag. Heling geeft op een diep niveau begrip, erkenning en ontspanning.
In 2017 heb ik bij Phoenix Opleidingen de opleiding Systemisch Werken afgerond. S
ystemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is rond, de verbinding tot stand gebracht. 
De opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis heb ik in 2018 afgerond bij de Energieschool in Den Bosch. Daarna waren er opleidingen EMDR bij NEM Academy in Breda (2019), basis- en vervolgopleidingen IoPT Identiteitsgeorienteerde psychotrauma therapie/theorie (2021-2023) en Trauma Advanced (2022-2023) beide bij Praktjk Parabel. Bij Parabel blijf ik me bekwamen in onderliggend (vroegkinderlijk) relationeel trauma.

Eerdere opleidingen:
  • Post-HBO registeropleiding Leergang tot Coach, 2008, Boertien Groep. Dat was het begin van mijn werk als coach en, in 2009, de oprichting van mijn eigen praktijk BrightBlue Coaching & Training.
  • Post-HBO opleiding tot Master Coach/Counselor met lof, 2009-2012, Europees Instituut (nu Coach College de Baak).

Kwaliteitskeurmerk


Als Registercounsellor ABvC® ben ik aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling, ABvC. De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn vereisten die de ABvC stelt aan haar leden om die kwaliteit te kunnen waarborgen. De gedragscode en het klachtenreglement staan garant voor de uitoefening van het beroep van counselor. Ik ben als gecertificeerd rouw- en verliestherapeut aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Rouw/Steun bij Verlies. Ik ben als docent geregistreerd bij het CRBO, Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register ben ik als zelfstandig werkend docent ingeschreven en voldoe daarmee aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Mijn diensten als docent of trainer voor een (onderwijs)instelling of bureau zijn daarmee vrijgesteld van btw.
Ik ben ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, SCAG, de gespecialiseerde
geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Tot slot ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ, als BCZ® registertherapeut. Dit is een onafhankelijke en overkoepelende kwaliteitsregistratie.
 
Deze toetsingen en certificeringen maken mijn professionaliteit tastbaar en staan garant voor een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk van mijn werk. Ze dienen als leidraad voor het professioneel functioneren van BrightBlue Coaching & Training. Je kunt mijn gegevens ook terugvinden op de websites van zowel ABvC, CRKBO, SCAGRBCZ als Land van Rouw en het Landelijk Steunpunt Rouw/Steun bij Verlies. Persoonlijke ontwikkeling is mijn passie. Ook voor mezelf. 

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een (traumatisch) verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

Folder

Opnieuw koers zetten na een verlies, hoe doe je dat? 
Mijn folder staat boordevol handige informatie.

 

Onbevangen wil ik zijn
Proeven met twee grote ogen
Kijken met een open mond
Vol verlangen steeds omhelzen
Wat het leven aan mij zond
(M. van Hooft & F. van Rijn)