Poppetje huilt, poppetje lacht

Verloop begeleidingstraject

Begeleiding - Foto: Jeanne van Mierlo
Een begeleidingstraject bestaat uit drie belangrijke onderdelen: kennismaking, intake en begeleidingsprogramma; begeleidingsgesprekken; evaluatie en afscheid nemen. Naast een aantal gesprekken volgens een op het kind afgestemd begeleidingsprogramma is het ook mogelijk om een of meerdere ‘losse’ gesprekken te voeren. 

Kennismaking, intake en programma

Eerst maak ik graag (vrijblijvend) kennis met de ouders/verzorgers, nog even zonder het kind. Ik luister graag naar het verhaal en we bekijken of we samen kunnen werken. Ik leg uit wat je mag verwachten en hoe ik werk. Bij het daaropvolgende intakegesprek maak ik kennis met het kind en bekijken we vanuit zijn of haar perspectief wat nodig is. Zo krijgen we het te bereiken doel helder. Na deze twee gesprekken schrijf ik desgewenst een begeleidingsprogramma, met daarin de gemaakte afspraken en het voorstel voor begeleiding. Veranderingen in het leven van het kind kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het programma. Dat komt geregeld voor en gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers en met het kind. 

Individuele gesprekken

Tijdens de gesprekken, die in de regel maximaal een uur duren, gaan we aan de slag met het verlies. Dat doe ik met allerlei werkmethoden en op vele manieren, zoals tekenen, knutselen, muziek, spelen en praten. Er is niet één aanpak; ik kies een aanpak die past bij het kind en sluit aan bij zijn of haar belevingswereld. Alle gevoelens en gedachten mogen er zijn. Door (h)erkenning kunnen kinderen deze een plek geven. Zo nodig krijgt het kind ook oefeningen of opdrachten mee voor thuis. 

De wijze waarop kinderen met rouw omgaan, verschilt per kind en ontwikkelingsfase. Dit betekent ook dat de begeleiding per kind en ontwikkelingsfase anders zal zijn. Ik ga uit van de kracht van het kind en pas mijn begeleiding aan naar de behoeftes van dit kind, zijn of haar gezin en de hulpvraag. Zo maak ik bij kinderen van 6 tot 12 jaar gebruik van diverse creatieve werkvormen en spel. Door spel kunnen ze hun emoties uiten, een plek geven en tot rust komen. Kinderen communiceren door het spel dat ze spelen. Het kan immers nog moeilijk zijn om woorden te geven aan hun emoties, terwijl ze deze wel degelijk ervaren. Ook gebruik ik oefeningen en opdrachten om het kind gevoelens te laten uiten. 
Na elke vier sessies met het kind vindt een gesprek plaats met de ouders/verzorgers. We bespreken dan de voortgang en eventueel ontvangen de ouders/verzorgers tips voor de begeleiding thuis.

Evaluatie en afscheid

Het is belangrijk voor kinderen en/of hun omgeving dat er een moment is dat de begeleiding expliciet wordt afgesloten. Bij deze afsluiting staan we stil bij wat we samen hebben bereikt en evalueren we het proces. We nemen daadwerkelijk afscheid van onze regelmatige gesprekken.  
 
Bij veel begeleiders houdt hun bijdrage hier op. Niet bij BrightBlue Coaching & Training. In de twee maanden na ons laatste gesprek houden we desgewenst contact per telefoon of e-mail. Als extra service van mij. Op initiatief van de ouders/verzorgers en/of het kind (samen met de ouders/verzorgers).

Kinderen helpen bij verlies

Wat hebben kinderen nodig? Tips om te helpen

Eerste gesprek met korting

Wil je een oriënterend gesprek? Vrijblijvend én verhelderend. Maak snel een afspraak. Ik help je verder.
 

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

Nieuwsbrief KoersVast