Nieuwsbrief KoersVast 13, oktober 2013

Betekenis geven aan werkverlies is hard werken

"Het is beter om de oude naam van onze organisatie niet meer te gebruiken. Deze nieuwe werkwijze is veel efficiënter, want zo gaan we meer winst maken. We moeten het maar niet meer hebben over de mensen die ontslagen zijn.” Herkenbaar? Allemaal ‘oproepen’ om vooruit te blikken en vooral niet terug te kijken. Omgaan met verlies, en dus met verandering, vraagt echter om actieve betekenisgeving. En dat is hard werken!

De nieuwsbrief van september stond stil bij het bewust afscheid nemen van werk en rouwen om het verlies. Je ontslag krijgen, (moeten) stoppen met werken of je collega’s zien vertrekken, doet immers pijn. Wie ben jij dan ineens, zonder je werk? Zonder je collega’s? Wat is er dan belangrijk? Dat vraagt om een benadering van afscheid nemen, rouwen, betekenis geven en opnieuw beginnen. Zowel voor degenen die (moeten) vertrekken als voor degenen die achterblijven.

Zelf aan de slag

Wat betekent dat wat jou is overkomen in je werk? Dit vraagt om het opnieuw vinden van een gevoel van grip op je leven, na ‘dit kan mij toch niet overkomen’. Dit vraagt om herbezinning op doelen, om opnieuw richting te kunnen geven. Vaak komen hier ook je persoonlijke waarden ter discussie te staan, en dat kan verrekte lastig zijn. Zeker als je negatief over jezelf gaat denken. Maar door actief bezig te zijn om je leven weer op koers te krijgen, geef je jezelf erkenning en steun. Je kunt zo je verhaal als het ware opnieuw schrijven, zonder te blijven hangen in wrok, verbittering, zinloosheid of slachtoffergedrag. Je gaat zelf aan de slag.

Het gaat er dus om dat je greep krijgt op je situatie, opnieuw doelen stelt, kijkt naar je persoonlijke waarden en jezelf erkenning geeft. Met deze vier pijlers kun je het verlies betekenis geven. Hiervoor is het niet alleen nodig om vooruit te kijken, maar zeker ook naar de gebeurtenissen uit het verleden. Het gaat juist om de wisselwerking tussen dat wat geweest is (werkverlies) en dat wat nog komt, je veranderde toekomst.

Stel je eens voor: als je van je werkende leven een film zou maken, wat voor soort film zou het dan zijn? Wanneer en waar begint de film? Waar zit je nu? Hoe loopt het script verder? Wie spelen er mee?

Goed communiceren is lastig

Juist in tijden van verlies is communiceren lastig. Je hebt het er maar niet over, dan is het er ook niet. Dat blijkt echter niet te werken: hoe harder je het verlies en de gevolgen daarvan wegdrukt, des te harder kloppen ze op de achterdeur weer aan. Ik help je beter te communiceren. Doe mee aan mijn workshop op vrijdag 18 oktober. Je leert in een halve dag de belangrijkste communicatietechnieken! Liever in company? Dat kan ook!

Als je mijn hulp inroept of een workshop volgt, dan kun je de kosten (deels) vergoed krijgen via je aanvullende ziektekostenverzekering! Mijn begeleiding valt onder natuurgeneeskunde. Ook werkgevers betalen steeds vaker de kosten van begeleiding. De kosten van prestatievermindering of ziekteverzuim zijn immers veel hoger dan de kosten van begeleiding. Voel je vrij om je werkgever op mijn begeleiding te attenderen. 

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

Nieuwsbrief KoersVast