Nieuwsbrief KoersVast 22, september/oktober 2014

Licht op verlies

Verlies vraagt erom gedragen te worden. Verlies vraagt erom gezien te worden. Verlies vraagt erom in het licht gezet te worden. Verlies van een dierbare, van gezondheid, van werk, van dromen en verlangens. Verlies van wie of wat dan ook. Verlies dat ons is overkomen of dat ons gaat overkomen. We drukken het ’t liefste weg en vinden het raar dat dit niet lukt.

Licht zetten op verlies is licht zetten op vernieuwing. Deze zit niet in het terugkrijgen van dat wat verloren is; het nieuwe zit in jouw terugkeer. Zodat je je verlies kunt meenemen, tot bewustzijn en aanvaarding kunt komen over wat dit voor je betekent. Om uiteindelijk het verlies te ‘verweven’ in je leven, deel te laten zijn van jouw verhaal.

BrightBlue organiseert daarom in november zes, gratis toegankelijke, activiteiten waar ik je graag voor uitnodig. 
Op 1 november presenteer ik me samen met een collega tijdens ‘Allerzielen Allicht’, op de algemene begraafplaats in Budel. Op 6 november vindt in het uitvaartcentrum in Budel de laatste gratis informatieavond over verlies en rouw van dit jaar plaats. Ouderen uit de gemeente Cranendonck zijn van harte welkom tijdens de bijeenkomsten van Zuidzorg over verlies en rouw.


1 november: Allerzielen Allicht

Allerzielen is voor veel nabestaanden een moment waarop ze specialeAllerzielen Allicht 2013 - foto Martin Horstaandacht hebben voor hun dierbare overledenen. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen wijze. Een manier kan zijn om je dierbare letterlijk in het licht te zetten. Van der Stappen Uitvaartverzorging organiseert hiervoor Allerzielen Allicht, een speciaal herdenkingsmoment op de algemene begraafplaats aan de Groot Schoterweg in Budel, tussen 19.00 en 21.00 uur. Ook BrightBlue Coaching & Training werkt graag mee aan dit initiatief.

In het licht

De paden van de begraafplaats worden deze avond verlicht met lichtpunten. Nabestaanden kunnen de graven van hun dierbaren in het licht zetten. Er is ook ruimte om hen die niet hier begraven zijn, te gedenken. Iedereen die deze avond in gedachten bij een dierbare wil zijn, is welkom. Kun je geen graf in het licht zetten, dan is er de mogelijkheid om licht elders op de begraafplaats te plaatsen.

Ook ik mag mijn bijdrage leveren aan deze mooie en sfeervolle avond. Wat zou je nog graag willen vertellen of vragen aan degene die er niet meer is en die je zo hard mist? We geven je graag de gelegenheid; dat doen we met speciale aandacht voor kinderen. Samen met collega-rouwbegeleider Nellie Wijffelaars presenteer ik op een symbolische manier aspecten van verlies en rouw en wat verliesbegeleiding hierin kan betekenen. We gaan graag met je in gesprek en zullen vooral een luisterend oor bieden.


6 november: infoavond omgaan met verlies en rouw

Op donderdag 6 november is er bij het uitvaartcentrum in Budel weer een gratis informatieavond over omgaan met verlies en rouw. De avond, van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur, is kleinschalig en biedt plaats aan elf mensen. De organisatie is in handen van Martin Horst, uitvaartverzorger bij Van der Stappen Uitvaartverzorging en van mezelf.

Infoavond 18 september - Foto Johan HorstWat was de bijeenkomst van 18 september waardevol! Met informatie over het belang van een goed afscheid, rouwreacties, rouwtaken en het rouwproces. Met filmpjes over bezig zijn met verlies en er juist niet mee bezig zijn, over omgaan met mensen in rouw. Met voorleesverhalen over rouw. Met kwetsbare verhalen van sterke mensen. Welkom met alles wat er is. Ik voelde me dankbaar dat ik deze avond, met veel ruimte voor persoonlijke inbreng, mede mocht verzorgen. En ik kijk ernaar uit om dat op 6 november opnieuw te mogen doen.

Laatste infoavond van 2014. Aanmelden kan al

Als je de avond wilt bezoeken, wil je je dan aanmelden? Dat kan via info@vdstappen.nl, via www.vdstappen.nl/activiteiten/omgaan_met_verlies_en_rouw of via 0495-430260. Bevestiging vindt plaats op volgorde van aanmelding. Adres uitvaartcentrum: Klein Schoterstraat 2a in Budel (bij de ingang van de algemene begraafplaats).


4, 19, 20 en 21 november: themabijeenkomsten Zuidzorg

"Verder leven met gemis en veerkracht"

Als je iemand verliest die je dierbaar is, dan zegt het leven even ‘stop’. Je hebt jezelf als het ware opnieuw uit te vinden. Als je samen een lang leven hebt gehad, is het gemis vaak nog sterker. Bij veel oudere mensen zien we ook meerdere verliezen: door ziekte of verlies van zelfstandigheid bijvoorbeeld. Isolement en eenzaamheid liggen dan op de loer. 

Vier bijeenkomsten

Zuidzorg Cranendonck organiseert maandelijks bijeenkomsten over een bepaald thema. In november is dat het thema 'verlies en rouw', specifiek gericht op senioren. Tijdens deze bijeenkomsten vertel ik hoe je kunt omgaan met rouw bij een betekenisvol verlies op oudere leeftijd. Je kunt gelukkig ook zelf iets doen. Om uiteindelijk met nieuwe kracht verder te gaan. De bijeenkomsten zijn gratis, aanmelden is niet nodig.

Data en locaties

Datum     Tijd Locatie
Dinsdag 4 november 10.30 - 12.00 uur De Reinder, Budel-Schoot
Woensdag 19 november 13.30 - 15.00 uur De Smeltkroes, Maarheeze
Donderdag 20 november 10.30 - 12.00 uur De Borgh, Budel
Vrijdag 21 november 13.30 - 15.00 uur De Schakel, Budel-Dorplein

De bijeenkomsten zijn gratis, aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen. Koffie en thee staan klaar!

BrightBlue: begeleiding bij verlies en verandering

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

Nieuwsbrief KoersVast