Vanuit stilte ontstaat beweging

Voor ouders/verzorgers

Hoe ga je om met je kind(eren) als je je partner hebt verloren en dus ook zelf rouwt? Wat doe je als gezin als een van de ouders onverwacht ontslagen wordt en geen werk meer heeft? Hoe ga je om met een kind dat een dierbare heeft verloren? Of met een kind wiens ouders gaan scheiden? Wat doe je als een van je leerlingen overlijdt of een van je collega’s geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte? Of als je zelf ziek wordt? Naast begeleiding verzorg ik presentaties, workshops, informatie- en studiebijeenkomsten. Dit is vaak in groepsverband maar ook bij individuele vragen over verlies en rouw help ik je graag. Ik geefvoorlichting over bijvoorbeeld omgaan met verlies, over rouwen, rouwreacties, rouwtaken en het betrekken van en communiceren met anderen. Samen inventariseren we wensen en behoeften en maak ik een programma op maat.

Begeleiding van ouders en verzorgers

Als ouder of verzorger kan het moeilijk voor je zijn om je kind te ondersteunen en te begeleiden in een situatie van verlies. Zeker als het verlies ook jou zo raakt, bijvoorbeeld bij het verlies van je partner, van een van jouw ouders of bij echtscheiding. Naast de dagelijkse opvoeding en je eigen rouw, is er ook nog de rouw van je kind(eren). Kinderen uiten zich in zo'n situatie anders dan volwassenen. Het kan lijken alsof ze niet rouwen. Of ze vertonen gedrag dat door volwassenen niet als rouwgedrag wordt herkend.
 
Voor jou als ouder en/of verzorger kan het soms lastig zijn om hiermee om te gaan. Ik kan jou en je kind(eren) hierbij ondersteunen, als ze vastlopen in hun rouwproces of juist eerder, om dit te voorkomen. Dat kan door je kind(eren) te begeleiden, maar ook door jou te ondersteunen in het zelf begeleiden van je kind(eren). Desgewenst geef ik tips en adviezen.
 
De wijze waarop kinderen met rouw omgaan, verschilt per kind en ontwikkelingsfase. Dit betekent ook dat de begeleiding per kind en ontwikkelingsfase anders zal zijn. Ik ga uit van de kracht van het kind en pas mijn begeleiding aan naar de behoeftes van dit kind, zijn of haar gezin en de hulpvraag. Zo maak ik bij kinderen van 6 tot 12 jaar gebruik van diverse creatieve werkvormen en spel. Door spel kunnen ze hun emoties uiten, een plek geven en tot rust komen. Kinderen communiceren door het spel dat ze spelen. Het kan immers nog moeilijk zijn om woorden te geven aan hun emoties, terwijl ze deze wel degelijk ervaren. Ook gebruik ik oefeningen en opdrachten om het kind gevoelens te laten uiten. 

Infobijeenkomst 1 - Foto: Johan Horst  Allerzielen Allicht - Foto: Johan Horst  Poppen - Foto: Jeanne van Mierlo