Over de dingen die niet voorbijgaan...

Voor (zorg)instellingen en uitvaartbedrijven

Hoe ga je om met je kind(eren) als je je partner hebt verloren en dus ook zelf rouwt? Wat doe je als gezin als een van de ouders onverwacht ontslagen wordt en geen werk meer heeft? Hoe ga je om met een kind dat een dierbare heeft verloren? Of met een kind wiens ouders gaan scheiden? Wat doe je als een van je leerlingen overlijdt of een van je collega’s geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte? Of als je zelf ziek wordt? Naast begeleiding verzorg ik presentaties, workshops, informatie- en studiebijeenkomsten. Dit is vaak in groepsverband maar ook bij individuele vragen over verlies en rouw help ik je graag. Ik geef voorlichting over bijvoorbeeld omgaan met verlies, over rouwen, rouwreacties, rouwtaken en het betrekken van en communiceren met anderen. Samen inventariseren we wensen en behoeften en maak ik een programma op maat.

En jij als professional?

Instellingen voor (thuis)zorg, voor welke groepen mensen dan ook, krijgen te maken met verliessituaties bij hun cliënten. Naast de vaak fysieke zorg voor hun cliënten wordt van medewerkers verwacht dat zij goed op deze situaties inspelen. Signalen doorgeven. Letten op eenzaamheid na verlies. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Ook verlies van jaren geleden kan ineens op de deur kloppen als er nu iets gebeurt, bij de cliënt zelf of bij een ander. Ik kan helpen met voorlichting en advies. Voor bespreking in het team, voor acties richting cliënten. Bijvoorbeeld door een informatiebijeenkomst of een studiemiddag.
 
Dat geldt ook voor uitvaartbedrijven. Hier krijgen medewerkers per definitie te maken met veel emoties. Hoe ga je hiermee om? Welke uitlaatklep heb je zelf? Uit ervaring blijkt dat vooral bij onverwacht overlijden waarbij er veel emoties zijn en bij het overlijden van kinderen kan het lastig zijn om de eigen emoties een plek te geven. Ik kan helpen met voorlichting en advies. 

Urnenmuur - Foto: Jeanne van Mierlo  Uitvaartcentrum - Foto: Johan Horst  Allerzielen Allicht - Foto: Jeanne van Mierlo