Meer bagage, lichter reizen

Voor scholen

Hoe ga je om met je kind(eren) als je je partner hebt verloren en dus ook zelf rouwt? Wat doe je als gezin als een van de ouders onverwacht ontslagen wordt en geen werk meer heeft? Hoe ga je om met een kind dat een dierbare heeft verloren? Of met een kind wiens ouders gaan scheiden? Wat doe je als een van je leerlingen overlijdt of een van je collega’s geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte? Of als je zelf ziek wordt? Naast begeleiding verzorg ik presentaties, workshops, informatie- en studiebijeenkomsten. Dit is vaak in groepsverband maar ook bij individuele vragen over verlies en rouw help ik je graag. Ik geefvoorlichting over bijvoorbeeld omgaan met verlies, over rouwen, rouwreacties, rouwtaken en het betrekken van en communiceren met anderen. Samen inventariseren we wensen en behoeften en maak ik een programma op maat.

Begeleiding van scholen

Kinderen die verlies meemaken, op wat voor manier dan ook, nemen hun verlies mee naar school. Ze rouwen niet alleen thuis, maar ook op school, de sportvereniging of tijdens de muziekles. Een groot deel van hun tijd brengen ze op school door. Het is dan ook belangrijk dat de school oog heeft voor deze verlieservaringen en de gelegenheid biedt om erover te praten. In tijden van verlies, waarin de wereld op z’n kop staat, geeft de school regelmaat en structuur. De school kan een hoopvol signaal zijn dat alles weer goed kan komen. Als rouw een onderdeel van het leven is, hoort omgaan met verlies ook thuis op school.
 
Veel scholen maken het onderwerp ‘verlies’ tegenwoordig bespreekbaar. Gelukkig. Niet meer doodzwijgen maar van betekenis zijn voor het kind dat heeft verloren. Maar hoe kun je als school omgaan met verlies, waarmee je leerlingen te maken hebben? En wat doe je als er verlies in de klas is, als een leerling overlijdt bijvoorbeeld? Of een leerkracht?
 
Ik kan helpen met voorlichting en advies. Voor de bespreking in het docententeam, die altijd vooraf gaat aan bijvoorbeeld aandacht voor een verlies in de klas. Als leerkracht moet je er dan helemaal voor je klas kunnen zijn, en dus al eerder met je collega’s jouw ervaringen gedeeld hebben.
Ik kan helpen met het opstellen van een rouwprotocol voor de school, het organiseren van een ouderavond of informatiebijeenkomst over verlies en rouw, bespreken van verlies in de klas, opzetten van een deelgenotengroep, et cetera.

  Workshop EI - Foto: Ria Stegeman   Verlieskast - Foto: Jeanne van Mierlo   Uitleg pop - Foto: Johan Horst