Ontdekken, pieken en dalen
Meer bagage, lichter reizen

Voor mensen met verlies

Hoe ga je om met je kind(eren) als je je partner hebt verloren en dus ook zelf rouwt? Wat doe je als gezin als een van de ouders onverwacht ontslagen wordt en geen werk meer heeft? Hoe ga je om met een kind dat een dierbare heeft verloren? Of met een kind wiens ouders gaan scheiden? Wat doe je als een van je leerlingen overlijdt of een van je collega’s geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte? Of als je zelf ziek wordt? Naast begeleiding verzorg ik presentaties, workshops, informatie- en studiebijeenkomsten. Dit is vaak in groepsverband maar ook bij individuele vragen over verlies en rouw help ik je graag. Ik geef voorlichting over bijvoorbeeld omgaan met verlies, over rouwen, rouwreacties, rouwtaken en het betrekken van en communiceren met anderen. Samen inventariseren we wensen en behoeften en maak ik een programma op maat.

Vaak hoor ik van mensen dat ze zich afvragen of ze nog wel ‘normaal’ zijn. Omdat dat wat ze meemaken, zo nieuw en soms zo verwarrend voor hen is. Sommigen vragen zich echt af of “ze gek aan het worden zijn”. De ene keer is het goed om individueel begeleid te worden, de andere keer is het fijn om mee te doen aan een deelgenotengroep of een (creatieve) workshop te volgen.

Voor volwassenen zijn er de workshops ‘Communiceren bij verlies’ en ‘Overeind blijven bij verlies’, de creatieve workshops ‘Verlies in beeld’ en ‘Verlies in woord’ en de deelgenotengroep ‘Verder na verlies’. Voor kinderen (6 - 12 jaar) is er de deelgenotengroep ‘Ik mis je zo’ (verlies door overlijden). In een creatieve workshop kunnen kinderen ook een ‘herinner-dingendoos’ of een krachtstok maken.

Informatiebijeenkomsten

Soms kan een enkele informatiebijeenkomst al veel helderheid brengen. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt duidelijk dat veel gewoon normaal is. Ieders antwoord op verlies is uniek; dat geldt dus ook voor ieders rouwtraject. Er zijn geen vaste regels voor rouw.
 
Samen met Van der Stappen Uitvaartverzorging organiseer ik twee keer per jaar een kosteloze informatieavond over omgaan met verlies en rouw. Je hoort hoe afscheid nemen en rouw met elkaar verbonden zijn, wat je tegen kunt komen tijdens een rouwproces en hoe je hiermee kunt omgaan. Je kunt namelijk zelf echt wel iets doen. De bijeenkomsten zijn kleinschalig van aard (maximaal elf mensen), zodat deelnemers ook de kans hebben hun verhaal te delen als ze dat willen. Aanmelden is noodzakelijk. Lees de nieuwsbrief voor de eerstvolgende bijeenkomst.
 
Wil je zelf een informatiebijeenkomst organiseren voor een groep, voor jouw organisatie, bedrijf of vereniging, dan kan dat. Ik kom graag bij je langs om de mogelijkheden te bespreken.

Infobijeenkomst 1 - Foto: Johan Horst  Infobijeenkomst 2 - Foto: Jeanne van Mierlo  Infobijeenkomst 3 - Foto: Johan Horst