Wijsheid is zijn
niet hebben

De gezichten van coronarouw

Rouw door corona heeft vele gezichten, ook al zijn ze niet allemaal even zichtbaar. In deze tijd van weer toenemende besmettingen verdienen de minder of niet zichtbare gezichten aandacht. Opdat wij (h)erkennen dat rouw over méér gaat.

Opdat wij (h)erkennen dat rouw over méér gaat dan ziek zijn of overlijden. Dat is natuurlijk vreselijk, dat stel ik voorop. Corona brengt echter ook meer onbekend verlies met zich mee.

Het gezicht van eenzaamheid

Vereenzaming krijgt (terecht) veel aandacht. We kennen de beelden en verhalen van mensen in verzorgingshuizen of andere instellingen die lang geen bezoek mochten ontvangen. Maar wat te denken van mensen die iemand hebben verloren? Zij konden soms nergens terecht voor een arm om hun schouder of een luisterend oor. Dat vertaalt zich vaak in meer moeite om met hun verlies om te gaan. Oók op dit moment. Rouwen doe je immers niet alleen. Vraag hen eens wat vaker hoe het vandaag gaat. En morgen opnieuw… het is zó belangrijk dat wij er nu zijn. 

Het gezicht van werkverlies

Stages die niet doorgaan, niet verlengde contracten, zzp’ers die hun opdrachten zien verdwijnen. Zelfs mensen met een vaste baan zijn hun werk niet zeker. We zien steeds meer ontslagen en faillissementen. Ook werkverlies brengt rouw mee. Werk is voor veel mensen immers méér dan ‘alleen maar’ werk. Je levert prestaties en krijgt zelfvertrouwen, werk geeft je plezier, werk biedt zekerheid, status, contacten, zorgt ervoor dat je ergens aan bijdraagt en bij hoort. 

Rouw is de keerzijde van de loyaliteit waarmee je je aan je werk, opleiding en/of je werkgever hebt verbonden. Er is ‘rouwtijd’ nodig. Tijd voor afscheid, tijd om te ervaren wat dit met je doet om daarna weer opnieuw te beginnen. Het ontkennen van de impact van het verlies van je baan of functie, kan leiden tot stress en zelfs tot burn-out of depressie. Zit jij in deze situatie, gun jezelf dan ook ‘rouwtijd’. 

Het gezicht van overspanning en burn-out

“Ons land mag dan coronamoe zijn, wij zijn moegestreden.” Mensen in de zorg, het onderwijs en andere werkvelden die lange tijd op overvolle kracht hebben gewerkt, betalen nu de prijs. Werken ging op adrenaline, ze stonden niet stil bij wat ze zelf nodig hadden. Deze zomer hebben velen pas kunnen stilstaan bij hun eigen gevoelens en gemerkt dat ze ‘op’ zijn, fysiek, mentaal en emotioneel. Er zijn mensen uitgevallen omdat ze te lang en te veel over hun eigen grenzen zijn gegaan. Voor onze gezondheid…

Laten we samen stilstaan bij alle gezichten van coronarouw. De gezichten van ziekte en overlijden, maar ook de gezichten van eenzaamheid, werkverlies, overspanning en andere onzichtbare gezichten. Vraag hen wat ze nodig hebben, hoe het vandaag gaat. En zit jijzelf in een dergelijke situatie, aarzel niet om hulp te vragen!

Meer weten over omgaan met verlies, rouw en trauma? 

Heb je een vraag over (aanstaand) verlies, door o.a. overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk, burn-out of ingrijpende gebeurtenissen in het verleden? Bel 06-12949654 of mail voor een kosteloze en verhelderende kennismaking: info@brightblue-coaching.nl, ook voor de nieuwsbrief. Begeleiding wordt deels vergoed door bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars!

Jeanne van Mierlo
Verlies- en rouwtherapeut 

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

Nieuwsbrief KoersVast