Wijsheid is zijn
niet hebben

Kringlopen in het leven

‘Panta rhei’ betekent: alles stroomt, alles is in beweging. Ons leven, alles in onze wereld verandert steeds. Het leven vraagt van ons om mee te gaan in dat voortdurend veranderen en te leven met wat er is. Hoe lastig dat soms ook kan zijn.

Het is als het ware de kringloop van het leven, maar er zijn ook meerdere kringlopen in het leven.

Levenscirkel

De levenscirkel of verliescirkel geeft vorm aan de menselijke kringloop van welkom, hechten, intimiteit, verlies en afscheid, rouwen en betekenisgeving. De cirkel staat voor ons leven in zijn totaliteit. Maar je kunt ook zeggen dat we vaker de cirkel doorlopen in ons leven. Bijvoorbeeld als we te maken krijgen met overlijden, echtscheiding, ziekte, verlies van werk of burn-out.

Welkom, hechten en intimiteit opbouwen

Onze geboorte is ons eerste welkom op de wereld. De manier waarop we welkom worden geheten in dit leven, nemen we vanbinnen mee. In elk contact tasten we de mate van veiligheid af en openen we ons meer als we ons veiliger voelen. Zo maken we onze eigen manier van uitreiken, terugtrekken en verbinden. Elk nieuw contact verwijst naar ons allereerste contact. 
 
Als je welkom bent geheten, leer je je hechten. Hechten is uitwisseling van liefde en hoe die wordt ervaren. Een kind kan zich veilig leren hechten als de ouders er voor hem zijn en voorspelbaar zijn in hun reacties; zo leert het om te vertrouwen, liefde aan te nemen en te geven. Om grenzen te stellen en te accepteren. Om te ontdekken en stappen in de wereld te zetten. 
Intimiteit gaat over het verdiepen van relaties. Is er zoveel vertrouwen dat je je in volle overgave en zonder angst kunt/durft te geven aan die ander? Intimiteit hoort niet alleen bij liefdesrelaties maar ook bij vriendschap. Ons welkom en onze hechting vormen samen onze ‘gereedschapskist voor rouw’, hoe we omgaan met verlies.

Afscheid, rouwen en betekenis geven

Er komt altijd een punt dat je weer los moet laten. Als je veilig gehecht bent, is er vertrouwen dat je dat kunt dragen; als je niet zo veilig gehecht bent, kun je dit moeilijk vinden. Voordat je echt aan iets nieuws kunt beginnen, moet je het oude beëindigen en daarmee eerst vastpakken. Dat vraagt om afscheid. Zonder afscheid te nemen, kun je niet rouwen. Daarna neem je je verlies en voelt wat het met je doet. Dat heet rouwen. Die veelheid van gedachten en gevoelens niet binnenhouden, maar juist uiten. Als jij het niet doet, doet je lichaam het op een gegeven moment voor jou. 
 
Vroeg of laat opent zich dan de betekenislaag, en dit opent weer de weg om je opnieuw te verbinden. Je voelt dat er ruimte ontstaat, dat er iets is veranderd. Betekenis geven is niet: het is klaar, het is voorbij. Het is juist: ik kan weer genieten, mét alles wat ik verloor. Het ergste wat mij kon overkomen in mijn leven, is gebeurd. En ik ben blijven staan. Ik ben er klaar voor om het leven weer op te pakken. En soms gaat dat anders dan eerst. 

Is jouw cirkel rond?

Op alle thema’s van de cirkel kan het stromen of stagneren. Elk thema heeft twee kanten, er is altijd een tegenovergestelde beweging. Dat wil niet zeggen dat er dan verstoorde rouw is. Dat betekent wel dat de cirkel nog niet rond is. En om je echt weer te kunnen verbinden, om weer welkom te kunnen heten, is het nodig om de cirkel rond te maken. 

Meer weten over omgaan met verlies en rouw? 

Heb je een vraag over (aanstaand) verlies, door o.a. overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk? Bel of mail voor een kosteloos en verhelderend kennismakingsgesprek: info@brightblue-coaching.nl of tel. 06-12949654, ook voor de nieuwsbrief. Begeleiding wordt deels vergoed door bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars!

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

Nieuwsbrief KoersVast