Wie blijft wachten
komt altijd te laat

Training Coachen bij tegenslag en verlies

15 november 2022 10:00 uur

Je herkent 't vast uit je praktijk. Een veranderproces bij je cliënt loopt vast. Heb je al gekeken naar zijn of haar verlieservaringen? Op 15 en 16 november 2022 geef ik bij Alba-academie in Veldhoven de training Coachen bij tegenslag en verlies

Vallen en opstaan horen bij het leven. Iedereen kent vreugde en geluk in zijn of haar leven. En iedereen krijgt vroeg of laat te maken met tegenslag en verlies. Natuurlijk hebben sommige tegenslagen meer impact dan andere, afhankelijk van de gebeurtenis zelf, onze eigen veerkracht en de steun uit onze omgeving. Veranderingen op het werk, verlies van gezondheid, gemiste kansen en onvervulde dromen kunnen ons leven bijvoorbeeld al danig op z’n kop zetten. En soms stelt het leven ons werkelijk op de proef zoals bij een overlijden of echtscheiding. Hoe intenser de liefde en het geluk, des te intenser de pijn van het verlies.

Hoe mooi zou het zijn als we angst en vreugde, geluk en tegenslag, licht en donker, geboorte en verlies kunnen verwelkomen als een vanzelfsprekendheid in het leven? Als we dit kunnen ervaren als een natuurlijke beweging en kunnen meedeinen met het ritme van ons leven? Want wat we ook op ons pad tegenkomen, we kunnen niet anders dan erbij stilstaan: achteromkijken naar het pad dat we hebben afgelegd, er betekenis aan geven, ontdekken wat ons toekomstig pad zal zijn en ons opnieuw verbinden aan de weg die we te gaan hebben. Om uiteindelijk te ervaren dat we hierin onze eigen leider zijn en kunnen vertrouwen op onze eigen veerkracht.

Het verlies achter slot en grendel 

Helaas is de realiteit vaak anders. Als een cliënt door tegenslag en verlies geraakt wordt, is de eerste beweging dikwijls om zich vanbinnen om te draaien en van het verdriet en de pijn weg te gaan. Onbewust creëert hij een interne splitsing. Het gewonde hart wordt opgesloten en er wordt een grote poortwachter voorgezet, zodat niets of niemand de kwetsbare plek opnieuw kan raken. Maar dat wat zo diep wordt weggestopt, blijft roepen. Het blijft op de deur kloppen, net zolang totdat de cliënt de deur opent, het verdriet in de ogen kijkt en er een antwoord op geeft.

Om de cliënt te helpen de deur weer te ontgrendelen, is het nodig dat je als coach bij het verlies van je cliënt kunt blijven en je cliënt op een diepere laag aan kunt raken. Een laag waar woorden alleen ontoereikend zijn, waar beelden, film, muziek, kunst en natuur helpen om openingen te maken. Om voorzichtig en langzaam het hart weer te ontdooien, zodat de gestolde emotie bij de cliënt weer kan stromen.

Welkom heten aan het verlies

Om effectief te kunnen werken met verliesthema’s in coaching heb je als coach weet van de relatie tussen het welkom en de hechting als kind enerzijds en de omgang met tegenslag en verlies als volwassene anderzijds. Inclusive coaching en de levenscirkel vormen hierbij het uitgangspunt. Ook is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de eigen verliesthema’s, hoe je zelf (onbewust) met verlies en tegenslag omgaat en welk effect dit heeft op jouw professionele handelen. In de training staat daarom je eigen levenslijn centraal. Vanuit je levenslijn keren we steeds weer terug naar het werken met je cliënten en krijg je theorieën, methodieken en praktische coachinterventies aangereikt. We nemen je mee op je eigen weg naar binnen, en vervolgens op de weg naar buiten, het coachen van je cliënten.

De training Coachen bij tegenslag en verlies bedoeld voor professionals die zich willen verdiepen in de plek van verlies en rouw in de begeleiding, zoals coaches, counselors, therapeuten, artsen, verpleegkundigen en (bedrijfs)maatschappelijk werkers.

De eerstvolgende training vindt plaats op 15 en 16 novemberi 2022, bij de Alba-Academie in Veldhoven. Meer weten over de training of inschrijven? Dat kan via de website van de Alba-Academie. Je bent welkom!

Deelnemers over training Begeleiden bij Verlies

  • Een verdiepende en verrijkende training voor mij als coach en als mens.
  • Intensief met diepgang
  • De trainer, Jeanne, laat – als rolmodel – in de training zien hoe je met aandacht en zorg omgaat met mensen die te maken hebben met het omgaan met hun verlies
  • Over-leven met verlies
  • Het pad ontstaat door erop te lopen
  • Voldaan, veel geleerd, veel gedeeld, vertrouwen gegeven en ontvangen

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.

Nieuwsbrief KoersVast

Onbevangen wil ik zijn
Proeven met twee grote ogen
Kijken met een open mond
Vol verlangen steeds omhelzen
Wat het leven aan mij zond
(M. van Hooft & F. van Rijn)